PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Heidegers krāsās

Atslēgas vārdi: Martins Heidegers, Lorencs Jēgers, biogrāfija
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksta autors pievērš uzmanību 2021. gadā iznākušajai ģermānista Lorenca Jēgera apjomīgajai un avotos balstītajai grāmatai, kas veltīta vācu filozofa Martina Heidegera biogrāfijai. Kopš Ridigera Safranska grāmatas “Meistars no Vācijas. Heidegers un viņa laiks” neviens nav ķēries pie Heidegera dzīves kopainas atainojuma, lai gan netrūkst vairāku mēģinājumu, kas dodas šajā virzienā. Tāpēc Lorenca Jēgera darbs ir īsti vietā — tajā izstāstīta tāda versija par Heidegera dzīvi un laikmetu, kas ietver atsevišķus dzīves posmus un notikumus lielākā veselumā, turklāt tas darīts, ņemot vērā pēdējo gadu diskusijas un strīdus par Heidegera personu un domu, rīcību laikmetu griežos un domātāja atbildību.