PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Gunara Janovska balss pāri laikam

Atslēgas vārdi: Gunars Janovskis, trimdas proza, monogrāfija, darbu recepcija
Raksta valoda: latviešu valodā

Sērija “Es esmu…”, kas veltīta latviešu literatūras klasiķu dzīves stāstiem, 2023. gadā piedzīvoja vairāku monogrāfiju un romānu pirmpublicējumus. LZA korespondētājlocekles Ingunas Daukstes–Silasproģes pētījums iepazīstina lasītājus ar latviešu trimdas klasiķi un vienu no spilgtākajiem trimdas latviešu literatūras prozas rakstniekiem — Gunaru Janovski (1916–2000). Šis autors bijis veiksmīgs arī tajā ziņā, ka viņa darbi pēc aizlieguma gadiem spējuši atgriezties dzimtenē — gan atkārtotos un jaunu grāmatu izdevumos, gan kopotu rakstu izdevumā 14 sējumos, gan pēc viņa romānu “Ēnu menuets” un “Sarkanā krāce” motīviem 90. gados uzņemtos LTV seriālos, gan kino ekranizējumā “Pilsēta pie upes”, gan Radioteātra iestudējumā “Sōla”, gan režisora Vara Braslas veiktajos romānu iestudējumos Valmieras Drāmas teātrī, kas savulaik, 90. gados un jauna gada tūkstoša pirmajā desmitgadē bija notikums Latvijas teātru dzīvē. Šķiet, tikai Anšlava Eglīša (1906–1993) tekstu atgriešanās dzimtenē bijusi ne mazāk veiksmīga un daudzveidīga.