PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Georgs Kūfalts — Rīgas pilsētas dārzu direktors un caru dārzu dārznieks

Atslēgas vārdi: Kūfalts, Rīga, Baltijas provinces, Krievija, pilsētas dārznieks, ainavu un dārzu māksla
Raksta valoda: vācu valodā

Dārzu arhitekts Georgs Kūfalts (1853–1936) 35 gadu ilgās Rīgas pilsētas dārzu direktora karjeras laikā tika augstu vērtēts ne tikai toreizējā Baltijas provinču galvaspilsētā Rīgā, kas viņa vadībā pirmo reizi tika pilnībā apzaļumota, bet bija pieprasīts dārzu speciālists arī ārpus valsts robežām līdz pat Kaukāzam. Pēc apmācībām dažādās dārzkopības skolās Vācijā, t.sk. Potsdamā, stājoties amatā Rīgā 1880. gadā, viņš izveidoja vairākus desmitus dārzu no jauna un pārveidoja tolaik esošos. Īpaši viņa izstrādātā “vienotā apzaļumošanas sistēma” (H. Kanšteina), kurā kā pērles ķēdītē pilsētu iekļauj dārzi un parki, tika vērtēta kā līdzvērtīga citām tolaik izveidotajām zaļajām zonām Eiropas lielākajās pilsētās. Kūfalts ir arī Mežaparka autors, un tā bija pirmā dārzu pilsēta Krievijas impērijā. Paralēli darbam Rīgā un citviet Baltijas provincēs viņam bija iespēja cara personīgā uzdevumā izveidot ziedu dārzu Ziemas pilī Sanktpēterburgā. Tam sekoja vairāki dārzu un parku pasūtījumi Krievijas imperatora rezidencēs, kas nostiprināja Kūfalta slavu visas Krievijas mērogā.

Kūfalta īpašie nopelni ir dažādu svešu, eksotisku augu un koku aklimatizācija Baltijas un Krievijas klimatiskajos apstākļos. Kūfalta izveidoto pilsētas dārzu un parku pamatiezīmes, arī pateicoties viņa latviešu audzēkņu un turpinātāju darbam, Rīgā ir saglabātas līdz pat mūsdienām. Kā neatņemama pilsētas sastāvdaļa tie ir Rīgas košākā rota. Kūfalta plašais paša rakstu darbu mantojums, kā arī autobiogrāfija satur bagātīgu papildu materiālu dārzkopības un ainavu radīšanas izpētē un izzināšanā.