PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Garīdznieku atbalsts nacionālo partizānu cīņai (1944–1956), tā teoloģiskais pamatojums un ētoss

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.4.3
Atslēgas vārdi: nacionālie partizāni, nacionālā atbrīvošanās kustība, kolaborācija, nodevība, patriotisms, pretošanās, garīdznieki, kristīgā baznīca, kristīgās vērtības
Raksta valoda: latviešu valodā

Pēc komunistu reokupācijas 1944. gadā Latvijas iedzīvotājiem un tās baznīcai bija jāizvēlas, kādu attieksmi — kolaborāciju, nodevību vai pretestību — pret to ieņemt. Rakstā īpaša uzmanība veltīta garīdznieku — partizānu atbalstītāju — rīcības iespējamajiem teoloģiskajiem motīviem un to analīzei. Bibliskais uzskats ir principiāli pretējs un nesavienojams ar komunistisko, kas arī noteica dažu drosmīgu garīdznieku izšķiršanos dažādā veidā palīdzēt nacionālo partizānu kustībai.