PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Evaņģēliski luteriskās teoloģijas vēsture starpkaru Latvijā: skats no Somijas

Atslēgas vārdi: Jouko Talonens, evaņģēliski luteriskās teoloģijas vēsture
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksta autors Voldemārs Lauciņš vispusīgi iepazīstina ar 2021. gada pavasarī izdotu pētījumu par evaņģēliski luterisko teoloģiju Latvijā no 1920. līdz 1940. gadam. Grāmatas autors, arī latviešu valodā lasošiem vēstures interesentiem pazīstamais somu zinātnieks Jouko Talonens, sniedz pārskatu par latviešu luterāņu teoloģijas attīstību Latvijā laikposmā starp Pirmo un Otro pasaules karu, Tartu Universitātes saknēm un Ādolfa Harnaka ietekmi, pirmajiem akadēmiskajiem Latvijas teologiem, teoloģiju, baznīcu un sabiedrību Latvijā starpkaru periodā, un citiem nozīmīgiem teoloģijas vēstures jautājumiem. Grāmata izdota Somijā.