Ētika ceturtās industriālās revolūcijas priekšvakarā

Atslēgas vārdi: tehnoloģiskais determinisms, ētika, ceturtā industriālā revolūcija, postpatiesība, digitālā ētika, globālā ētika
Raksta valoda: latviešu valodā

Viens no vispārinošiem jēdzieniem, kas pavada 21. gadsimta sākuma digitālo tehnoloģiju izraisītās pārmaiņas, ieguvis ceturtās industriālās revolūcijas apzīmējumu. Par jēdziena ierosinātāju atzīts Davosas pasaules ekonomikas foruma pamatlicējs un organizētājs Klauss Švābe. Grāmatā “Ceturtā industriālā revolūcija” (2017) viņš nosauc tos digitālās un informāciju tehnoloģijas ietekmētos procesus, kuri ierosina mākslīgā intelekta pieaugumu, ražošanas pakalpojumu automatizāciju, robotizāciju un citas radikālas pārmaiņas, mainot darba raksturu un būtiski transformējot un ietiecoties sociālajās attiecībās. Interneta un digitālo tehnoloģiju attīstība ietekmē arī ētiku — patiesības izpratni, digitālās un globālās ētikas vērtības un normas, komunikācijas paplašinājumu un tās riskus, morālo regulāciju un citas pārvērtības.