PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eiropas kultūrainavas studijas un konferences “Kultūrainava: tās saturs, uztvere un transformācijas” materiāli

Raksta valoda: latviešu valodā

Eiropas kultūrainavas studijas un konferences “Kultūrainava: tās saturs, uztvere un transformācijas” materiāli