PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eiropas enerģētikas politika un Baltijas valstis: loģistika, alternatīvi avoti un drošība

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.4.1
Atslēgas vārdi: Modernā ES enerģētikas politika un drošība, politiskā ekonomika un jauni enerģijas avoti
Raksta valoda: angļu valodā

Rakstā analizēta mūsdienu ES enerģētikas politika, kuru ietekmē pastāvošie izaicinājumi un ģeopolitiskie satricinājumi. Atklāti jauni pavērsieni loģistikā ES un dalībvalstu nacionālajā politekonomikā, ar sekojošu enerģētiskās drošības jautājumu piemērošanu nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos, ietverot enerģētikas komponentu Baltijas valstu perspektīvās attiecībā uz gāzes piegādi un drošību. Turklāt rakstā tiek novērtēts ES pieņemtais virziens pieejamo un perspektīvo atjaunojamo energoresursu (piemēram, ūdeņraža un piekrastes vēja parku) pārvaldībā, kā arī Eiropas un Baltijas valstu enerģētiskā suverenitāte, realizējot nesen pieņemto REPowerEU plānu.