PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eduarda Voltera ieguldījums “Latvju Dainās” un akadēmiskajā latviešu tautasdziesmu izdevumā

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.1.5
Atslēgas vārdi: folkloras vākšana, latviešu folklora, Latvju dainas, dainu vārds, Visendorfs, Volteris, nepublicēti materiāli
Raksta valoda: latviešu valodā

Eduards Volteris (1856–1941) ir pirmais filoloģiski izglītotais latviešu tautasdziesmu vācējs un publicētājs. Strādādams Pēterburgas Universitātē, 1882. un 1884. gadā viņš vācis folkloru Latgalē. Viņa krājumā (1890) publicētās 1010 dziesmas Krišjānis Barons iepludinājis “Latvju dainās”. Pēterburgā pie Ķeizariskās Krievu Ģeogrāfijas biedrības īslaicīgi pastāvējusi Lietuviešu-latviešu komisija, kurā darbojies arī Volteris, latviešu studenti Jānis Pliekšāns, Pēteris Šmits un interesenti Jānis Sanders, Henrijs Visendorfs, kuru nopelns ir dainas vārds latviešu tautasdziesmu krājumam. Pēterburgā Ģeogrāfijas biedrības arhīvā saglabājies Voltera savākto 4689 latviešu tautasdziesmu u. c.  folkloras materiālu krājums.