PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Dokumentārā mantojuma starpdisciplinārās perspektīvas

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.4.6
Atslēgas vārdi: kultūras mantojuma teorija, dokumentārais mantojums, bibliotēku speciālie krājumi, mantojuma sociālā nozīme
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā aplūkoti rezultāti, kas iegūti, 2018.–2021. gadā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu īstenojot valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”. Konceptuāli izvērtēts dokumentārā mantojuma jēdziens, saistot to ar kultūras mantojuma diskursu mūsdienās, kā arī akcentējot dokumentārā mantojuma liecību kā vēstures avotu nozīmi, veidojot jaunu izpratni par Latvijas vēstures izpētes perspektīvām un iekļaujot tajās problēmjautājumus, kas saistīti ar sociālajām grupām un kopienām, kuru loma Latvijas vēsturē līdz šim ir pētīta fragmentāri vai joprojām tiek uztverta ar aizspriedumiem.