PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Digitālā transformācija Latvijā: iespējas sabiedrības līdzdalībai

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.3.3
Atslēgas vārdi: digitālā transformācija, lēmumu pieņemšanas process, sabiedrības līdzdalība
Raksta valoda: angļu valodā

Valsts pārvaldes atbildība ir veidot biznesa vidi — institucionālo sistēmu un atbalsta mehānismus, kas motivē uzņēmējus un veicina turpmāko izaugsmi. Attīstības procesā iestādes var iesaistīt tās ieinteresētās puses, kuras ietekmēs plānotais regulējums un atbalsts. Latvijā pastāv problēma, ka esošās iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā ir smagnējas un tās izmanto tikai neliela daļa iedzīvotāju. Mūsdienīgs risinājums būtu digitālās vides plašāka izmantošana, piedāvājot digitālās līdzdalības iespējas arī tiem iedzīvotājiem, kuri nav saistīti ar lobēšanas organizācijām vai nevalstiskajām organizācijām. Raksta mērķis ir apzināt darbības un nepieciešamos uzlabojumus, kas valsts pārvaldei būtu jāveic, lai Latvijā digitālās metodes varētu tikt izmantotas iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai. Rakstā īpaša uzmanība pievērsta uzņēmēju nepieciešamībai piedalīties valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā, palīdzot veidot biznesa vidi, kas veiksmīgāk atbilst sabiedrības un uzņēmumu interesēm. Lai izvērtētu digitālās līdzdalības iespējas Latvijā, esošā situācija ir apzināta ar satura analīzes metodi, analizējot Latvijas ministriju Facebook lapu ierakstus (kopumā 3181 ieraksti sešu mēnešu periodā). Iedzīvotāju attieksme pret digitālo līdzdalību ir noskaidrota, aptaujājot iedzīvotājus, kuri jau piedalās lēmumu pieņemšanas procesā (kopumā 314 respondenti). Pētījuma rezultāti demonstrē, ka iestāžu digitālā komunikācija bieži ir vienvirziena, tikai reizēm uzturot divvirzienu saziņu, kā arī reti ir publicēti ieraksti par līdzdalības iespējām un sabiedrības līdzdalību. Tajā pašā laikā iedzīvotāju pārstāvji atbalsta digitālās līdzdalības iespēju izmantošanu un visām iestādēm vienota digitālās vides komunikācijas veida ieviešanu. Tātad iedzīvotāji ir ieinteresēti pārdomātā komunikācijā un digitālajā sadarbībā ar valsts pārvaldi. Tāpēc iestādēm būtu jāstiprina digitālais dialogs ar iedzīvotājiem, apzinoties to kā būtisku digitālās transformācijas procesa sastāvdaļu.