PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Deivids Grēbers — par vardarbību viņpus acīm redzamā

Atslēgas vārdi: Grēbers, nauda, parādi, vardarbība, birokrātija, vērtība
Raksta valoda: angļu valodā

 Rakstā sniegts antropologa Deivida Grēbera (1961–2020) intelektuālā mantojuma īss kopsavilkums. Autors aplūko Grēbera nozīmīgākās idejas vairākās kultūras un sociālās antropoloģijas jomās, sākot ar naudas vēsturi, parādattiecībām un ar tām saistīto morāles diskursu un beidzot ar plašākai sabiedrībai mazāk zināmu ieguldījumu teorijās par birokrātiju, vērtībām un ražošanas veidiem.

Grēbers bija viens no mūsdienu laikmeta ievērojamākajiem domātājiem, kurš līdztekus izcilam akadēmiskam sniegumam demonstrēja politiski aktīvu nostāju, reprezentējot un vadot vairākas sociālās kustības, kas būtiski ietekmēja uz 21. gadsimta politiku pasaulē. Grēbers ir atstājis bagātīgu literāro mantojumu — grāmatas, esejas un rakstus, kas neapšaubāmi iespaidos nākamo paaudžu pētniekus.