PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Dažas mazāk aplūkotas tēmas Krievijas iebrukuma Ukrainā kontekstā. Sociāli kognitīvās psiholoģijas skatījums uz pārliecināšanas proces

Atslēgas vārdi: pārliecināšanas process, viedokļu maiņa, ieguldījums uzskatos un pārliecībā
Raksta valoda: latviešu valodā

Šīs ir emprīskos pētījumos pārbaudītās zināšanās balstītas esejiskas pārdomas par sabiedrības viedokļu maiņu saliedētības virzienā. Pārdomu centrā ir trīs ne vienmēr apzināti un vērā ņemti cilvēku psiholoģiskās funkcionēšanas elementi – par to, ka: 1) cilvēks uztver savu pasaules uzskatu kā īpašumu, kam jābūt aizsargātam; (2) uzskatu sistēma ir saaugusi ar sociālo identitāti; (3) ideoloģija, pie kuras cilvēks pieturas, palīdz saprast un interpretēt   sabiedriskos notikumus. Raksta beigu daļā ieskicēti ceļi, kuri varētu palīdzēt pārvarēt pārdomās iezīmētās grūtības.