PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Darbs par latviešu politiskajām cerībām un gaidām

Atslēgas vārdi: politiskās domas vēsture, postkoloniālisms, nacionālisms, sociāldemokrātija, vācbaltieši
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā aplūkota latviešu politologa un politiķa Ivara Ijaba grāmata “Nepateicīgie. Latviešu politiskās domas pirmsākumi Eiropas kontekstos”. Darbā autors analizē politiskās idejas no nācijas rašanas sākumiem līdz 1905. gada revolūcijai. Paralēli autors piedāvā arī ieskatīties vācbaltiešu un krievu politiskajos uzskatos un darbībās, tādējādi paverot iespējas darba pamattekstus analizēt caur postkoloniālisma prizmu. Grāmata ir adresēta plašam lasītāju lokam, tomēr tās teksts būs saistošs arī akadēmiskajām aprindām.