PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Būt bezbailīgiem

Atslēgas vārdi: Otrā pasaules kara beigas, okupācija, bēgļi, pārcēlāji, dzīvesstāsti, Zviedrija, Sibīrija
Raksta valoda: latviešu valodā

Krietnu laiku pirms kara sākšanās Ukrainā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta, kā arī Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas “Dzīvesstāsts” iedibinātajā mutvārdu vēstures sērijā “Bezbailīgie” iznāca divas grāmatas. Pirmā ir Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts “Nakts jau nav tikai gulēšanai” (2020) un otra — “Pārcēlāji” (2021), kurā apkopotas trīs vīru, notikumu laikā jaunekļu — Ērika Tomsona, Pētera Jansona un Laimoņa Pētersona — atmiņas. Tagad tās sabalsojas ar šīsdienas notikumiem, kad Eiropā atkal ir karš un atkal bēgļu gaitās spiesti doties miljoniem cilvēku. Atmiņu stāsti iesaista individuālā cilvēka pārdzīvojumos, ļauj sekot, kā mainās viņa attieksme, uztvere, briedums no agras jaunības līdz vecumdienām. Grāmatās galvenie stāstītāji pārstāv vienu paaudzi, viņi visi ir Latvijas Republikas vienaudži, kam Otrā pasaules kara laikā bija tikai nedaudz pāri 20 gadiem. No Nacionālās mutvārdu vēstures krājuma atklātībā sniegtie dzīvesstāsti ir vērtīgs un savlaicīgs autoru kolektīva veikums.