PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Biopolitikas jēdziens un tā sniegtā perspektīva politiskajā filozofijā

Atslēgas vārdi: biopolitika, politiskais subjekts, Mišels Fuko, Džordžo Agambens, Roberto Espozito
Raksta valoda: latviešu valodā

Šajā rakstā autore demonstrēs biopolitikas jēdziena vēsturisko attīstību, iezīmējot biopolitikas un tās pētniecības konceptuālo attīstību 20. gadsimta politiskajā domā, izmantojot Mišela Fuko, Džordžo Agambena un Roberto Espozito idejas par biopolitiku. Uzrādot biopolitikas jēdziena izmantojumu un tā konceptuālo attīstību politiskajā filozofijā, autore norāda uz biopolitikas jēdziena iespējām mūsdienu politisko notikumu analīzē, kā arī uz šī jēdziena atklāto ambigvitāti un politiskā subjekta definēšanas mēģinājumiem politiski juridiskajā diskursā.