PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Baltu valodas laikā un telpā

Atslēgas vārdi: kongress, baltu valodas, baltisti, valodniecības nozares
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts iepazīstina ar vienu no nozīmīgākajiem baltu valodnieku zinātniskās tikšanās forumiem – Baltistu XIII kongresu “Baltu valodas laikā un telpā”, kas notika Rīgā, 2021. gada 13.–15. oktobrī. Pirmo reizi Baltistu kongress tika organizēts 1965. gadā Viļņas Universitātē. Kopš 1980. gada tas norisinās reizi piecos gados pamīšus Viļņā un Rīgā. 2021. gada kongresā piedalījās 170 valodnieki no 11 valstu augstskolām un dažādām zinātniskajām institūcijām, bija pieteikti apmēram 140 referāti.