PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Augstākās izglītības un zinātnes stratēģijas veidošana

Atslēgas vārdi: patriotisms, filozofija, māksla, ideoloģija, kvalitāte
Raksta valoda: latviešu valodā

Ilgtspējīga attīstība ir sabiedrības mērķis. Lai to sasniegtu, tautsaimniecības un ideoloģijas veidošanā un attīstībā ir jāiesaista fundamentālā un lietišķā zinātne un pētniecība kopā ar filozofiju, mākslu un izglītību. Zinātnes, filozofijas, mākslas un izglītības uzdevumus ir jāpēta valsts un sabiedrības kopējas stratēģijas ietvaros.