PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Atmiņa un valoda: Ludvigs Klāgess savas apceres spogulī

Atslēgas vārdi: Ludvigs Klāgess, biocentrisms, 20. gadsimta filozofija, pasaule par sevi
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā latviešu filozofs Raivis Bičevskis, atsaucoties uz Klāgesa Biedrības izdoto Ludviga Klāgesa grāmatu “Atmiņu lapas”, analizē vācu filozofa un domātāja zinātnisko mantojumu un daudzpusīgo sava dzīves ceļa aprakstu. L. Klāgess ir centies radīt biocentrisku, dzīvībā
balstītu skatījumu, kurš ved prom no antropocentrisma, cilvēka novietošanas pasaules un īstenības centrā. Klāgesa idejas ir vērā ņemamas arī mūsdienās — modernā kultūra nav spējusi atrauties no tās pamatos ieliktajām pretrunām attiecībās ar dabu.