PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Apsvērumi par fenomenālām īpašībām un kompleksām sistēmām

Atslēgas vārdi: fenomenālās īpašības, filozofiskie zombiji, domu eksperimenti, kompleksas sistēmas, neizlemjamība
Raksta valoda: latviešu valodā

Modernajā apziņas filozofijā centrālo vietu ieņem diskusija par to, vai apziņas subjektīvā iedaba ir izsmeļoši skaidrojama fizikālos un funkcionālos jēdzienos. Iezīmīgākās konkurējošās nostājas šīs diskusijas ietvaros vai nu aizstāv, vai arī noliedz šādu izskaidrojamību, tomēr bez ievērības tiek atstāta iespējamība, ka diskusijas centrālā problēma nav atrisināma kompleksu sistēmu regulējošo principu dēļ. Šajā rakstā tiek ilustrēta elementāra kompleksa sistēma, iezīmēti galvenie šādas sistēmas regulējošie principi un, balstoties tajos, ieskicēts arguments, kas tiecas nodibināt neizlemjamību attiecībā uz jautājumu, vai apziņas subjektīvā iedaba, precīzāk, fenomenālās īpašības, ir izskaidrojamas fizikālos un funkcionālos jēdzienos.