PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Anšlavs Eglītis — kino vērtētājs Holivudā

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.4.4
Atslēgas vārdi: Anšlavs Eglītis, Holivuda, filmas, Hollywood Foreign Press Association, “Ekrāns un skatuve”
Raksta valoda: latviešu valodā

Pārskats par Anšlava Eglīša kino vērtētāja gaitām ASV turpina un papildina Viktora Hausmaņa rakstu “Anšlavs Eglītis — teātra un kino kritiķis”, kas 1996. gadā publicēts krājumā “Anšlavs Eglītis. Pretskatā un profilā”1. Šajā publikācijā atklāta Anšlava Eglīša praktiskā darbība Hollywood Foreign Press Association, kura sevī ietvēra neskaitāmu filmu regulāru skatīšanos un rakstisku vērtēšanu, kas bija šīs organizācijas biedru galvenais uzdevums. Jānorāda uz Anšlava Eglīša kino recenziju specifiku — trimdā dzīvojošais rakstnieks filmās mēģina saskatīt paralēles un līdzības ar Latvijā notiekošo. Vērtētājs ir visai atturīgs pret “perestroikas” laika PSRS filmām, kas pirmās nokļuva uz Amerikas Savienoto Valstu ekrāniem. Komunistiskā režīma pārinodarījumi un sāpes par okupēto dzimteni ir jūtamas Anšlava Eglīša attieksmē, arī rakstot par Latvijas PSR uzņemtajām filmām.