PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Akadēmiķa Tada Ivanauska fenomens

Atslēgas vārdi: Tads Ivanausks, bioloģija, ekoloģija, zooloģija, mūsdienu suverēnā Lietuvas valsts, zinātnes vēsture
Raksta valoda: angļu valodā

Lietuvā izdota monogrāfija “Akadēmiķa Tada Ivanauska fenomens”, kas veltīta izcilākā Lietuvas biologa, ekologa, profesora, sabiedriskā aktīvista un mūsdienu suverēnās Lietuvas valsts celtnieka Tada Ivanauska 140 gadu jubilejai. Monogrāfija iepazīstina ar Ivanauska dzīvi, darbību, publikācijām un veltīta viņa piemiņai. Ivanausks pārstāv veselu laikmetu valsts 20. gadsimta bioloģijā, kopā ar intelektuāļu grupu dibinot pamatus mūsdienu valstij, tās akadēmijām, zinātniskajiem pētījumiem bioloģijā un agronomijā, izveidots milzīgs skaits nevalstisko organizāciju. Ivanauskam bija ciešas attiecības ar daudziem zinātniekiem un zinātniskajām organizācijām Baltijas valstīs, īpaši Latvijā.