PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

AIZMIRŠANA ATMIŅAS TELPĀ: OTRĀ ATMODA, LATVIEŠU STRĒLNIEKI UN NEATKARĪBAS IDEJA

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.2.2
Atslēgas vārdi: atmiņa, atmoda, Ziemassvētku kaujas, Rīgas Pārdaugava, vietas mantojums, Neatkarības karš
Raksta valoda: latviešu valodā

Otrā atmoda ir laikmets jeb procesu, ideju strāvojumu un notikumu kopums, kas norisinājās no 1915. līdz 1919. gadam un noslēdzās ar Latvijas valsts izveidošanu. Otro
atmodu kā fenomenu veido vairāki nozīmīgi komponenti: strēlnieku bataljonu (pulku) dibināšana un latviešu strēlnieku izcīnītās kaujas, latviešu bēgļu organizāciju darbība Pirmā pasaules kara laikā, Šveices emigrācijas darbinieku idejas un darbi u. c. Pirmais jēdzienu Otrā atmoda, kā kvalitatīvi citādāku laikmetu, salīdzinot ar Pirmo (tautiskās, jaunlatviešu) atmodu, lietojis publicists Ernests Blanks. Rakstā konceptualizēts Otrās atmodas jēdziens un tuvāk aplūkota neatkarības idejas attīstība latviešu strēlnieku izcīnīto kauju vēsturiskās nozīmes kontekstā; aktualizēts aizmiršanas jēdziens atmiņu pētniecībā, tuvāk pievēršoties Paula Konertona un Aleidas Asmanes atziņām par aizmiršanas jēdziena un fenomena pētnieciskajām iespējām; īsi aprakstīts lauka pētījums un iekļauti arhīvu materiāli, kas apgūti Latvijas Zinātnes padomes projekta “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums” ietvarā. Iegūtie dati sniedz ziņas un vērojumus par Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara vietām Rīgas Pārdaugavā. Tie ļauj secināt, ka lauka pētījums kā metode var arī mūsdienās sniegt jaunas zināšanas un liecības par vairāk kā gadsimtu senām piemiņas vietām un to iekļaušanos kā ikdienā un dzimtas vēsturē, tā atmiņas pētnieciskajā tradīcijā, neraugoties uz to atrašanos dinamiskā un strauji mainīgā pilsētas vidē. Lai arī Otrās atmodas jēdziens tika lietots Trešās atmodas laikā, rakstā tiek uzdots pētnieciskais
jautājums — vai mūsdienās — jau pēc Trešās atmodas aktīvā procesa noslēgšanās — varam runāt par Otro atmodu kā izprastu un plaši reflektētu jēdzienu? Otrā atmoda ir tikusi pakļauta padomju ideoloģijas represīvai dzēšanai, to veidojošie komponenti selektīvi vai totāli padomju ideoloģijas spiedienā ir tikuši aizmirsti. Tiek secināts, ka, neraugoties uz Otrās atmodas laikmeta izcilo vietu Latvijas vēsturē, jēdziens un fenomens Otrā atmoda vēl joprojām pieder pie maz pētītiem jautājumiem.