PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

20. gadsimta pirmās puses modernisma varianti pēckara trimdas latviešu komponistu jaunradē (1944–1951)

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.3.2
Atslēgas vārdi: estētika, stils, romantisms, ekspresionisms, tonalitāte, modernisms, emocionālais, intelektuālais
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā īsi raksturoti tie latviešu komponisti, kuri pirmajā pēckara piecgadē Vācijā nonāca Rietumeiropā valdošā mūzikas novatorisma iespaidā, izjuta nepieciešamību savā mūzikā iet līdzi laika garam, tomēr saglabājot nacionālu īpatnību. Nobriedušajiem komponistiem sava stila izmainīšana novatorisma vārdā bija problemātiska, bet jaunie, kuri savu ceļu tikai uzsāka, lielākoties ātri un auglīgi adaptējās Eiropas mūzikas atmosfērā, tās modernismā un cēla latviešu skaņumākslas prestižu pasaulē.