PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2021. gads 75. sējums 2. numurs

Izcils kopdarbs: Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata

Janīna Kursīte

Atslēgas vārdi: arheoloģijas rokasgrāmata, tēmas un sadaļas, autori

Šī gada sākumā apgāds “Zinātne” ir laidis klajā četrdesmit astoņu autoru sagatavoto “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatu”. Raksta autore raksturo izdoto plašo Latvijas arheoloģijas nozares apskatu, gan salīdzinot to ar pirms sešdesmit gadiem iznākušo Jāņa Graudoņa un Vladislava Urtāna arheoloģiju popularizējošo grāmatu “Senatnes pēdās”, gan atzīmējot nupat iznākušās rokasgrāmatas jaunievedumus.

Rīgas, Hamburgas, Lundas un Limožas vēlīno viduslaiku dziedājumi vox clara

Guntars Prānis

Atslēgas vārdi: Latvija, Rīgas gregoriskie dziedājumi, viduslaiku dziedājumu teorija un prakse

Raksts vēsta par 2020. gadā izdoto gregorisko dziedājumu albumu Vox clara: par tā izdošanas mērķi, albuma saturu un nozīmi Latvijas kultūras apzināšanā un saglabāšanā. Gregoriskie dziedājumi ir Latvijas mūzikas vēsturē pirmā rakstiski dokumentētā mūzikas liecība. Dziedājumu rakstiskie pieraksti atrodami Rīgas misālē, un tas ļauj seno mūziku gan pētīt un analizēt, gan atskaņot. Albuma Vox clara galvenā iecere un uzdevums — atklāt gregorisko dziedājumu tradīcijas Latvijā salīdzinājumā ar citu viduslaiku Eiropas pilsētu mūzikas tradīcijām.

Top Liepājas mūzikas vēsture

Arnolds Klotiņš

Atslēgas vārdi: Liepāja, mūzikas tradīcijas, mākslinieku likteņi

Rakstā vēstīts par plašu Liepājas mūzikas vēstures pētījumu. Pirmie pētījuma rezultāti fiksēti gan zinātniskās publikācijās, gan referātos, gan kā digitāli brīvpieejas izziņas materiāli. Ir izveidota videofilma “Liepājas simfoniskais orķestris — ceļš mūzikā”. Pētījuma lauks ir plašs un līdz šim neaptverts, un darbs turpinās.

Menu