PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2020. gads 74. sējums 2. numurs

In Memoriam

Mūžībā aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doctors Ēvalds Vēciņš
04.01.1931–09.04.2020

Mūžībā aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doctors Visvaldis Lācis
13.03.1924–18.04.2020

Mūžībā aizgājusi Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle Silvija Radzobe
29.04.1950–21.04.2020

Menu