PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2020. gads 74. sējums 1. numurs

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas ekspertu konsilija “Administratīvi teritoriālās reformas ieguvumi” ziņojums

Raita Karnīte

Latvija gatavojas kārtējai administratīvi teritoriālai reformai. Valdības priekšlikumi par reformās īstenošanu tiek dažādi vērtēti – sabiedrībā un pašvaldībās ir gan atbalstītāji, gan noliedzēji. Ekspertu konsilija dalībnieki plašā diskusijā cenšas noskaidrot, kādi ir reformas pierādījumos balstīti ieguvumi, un kādi riski ir ar to saistīti.

Skatījums uz apgaismības, vēsturisku retrospekciju un realitātes pētīšanas laikmetu Latvijas mākslā

Baiba Vanaga

Plašā recenzijā autore analizē jaunāko Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas institūta devumu –enciklopēdiskā izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” kārtējo – trešo sējumu, kas iznācis latviešu un angļu valodā, katrs divās grāmatās. Tas ir trešais no iecerētajiem septiņiem vispārējās Latvijas mākslas vēstures sējumiem. Sējums patver laikposmu no 1780. gada līdz 1890. gadam.

In memoriam

Pieminot izcilo personību LZA akadēmiķi Jāni Stradiņu
(Ojārs Spārītis, LZA prezidents)

Līdzjūtība LZA kolēģiem, akadēmiķim Jānim Stradiņam aizejot mūžībā
(Aleksejs Andronovs, Sanktpēterburgas Valsts universitātes docents)

Pēdējā tikšanās ar akadēmiķi Jāni Stradiņu
(Nikolajs Javahišvili, vēstures zinātņu doktors, Ivane Javahišvili vārdā nosauktās Tbilisi Valsts universitātes profesors, Ivane Javahišvili vārdā nosauktā Vēstures un etnoloģijas institūta galvenais zinātniskais līdzstrādnieks, LZA goda doktors)

Mūžībā aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors, Dr. phil. Fjodors Fjodorovs (28.09.1939–07.01.2020)

Mūžībā aizgājis dzejnieks, atdzejotājs un izdevējs Leons Briedis (16.12.1949 — 01.02.2020)

Zinātnes dzīves hronika 74. sējums 1. numurs

   

Notikumi zinātnes dzīvē laika posmā no 2019. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim.
Ziņo par galvenajām norisēm Latvijas Zinātņu akadēmijā un Latvijas universitātēs: svarīgas sanāksmes, konferences, LZA biedru intervijas Latvijas plašsaziņas līdzekļos, zinātnes popularizācijas pasākumi (TV programmas, konkursi un sacensības), kā arī par svarīgākiem notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijas biedru privātajās un profesionālajās jomās.

Menu