Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2019. gads 73. sējums 3. numurs