Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2019. gads 73. sējums 2. numurs

Ekspertu konsilija “Zinātnes politika — humanitāro un sociālo zinātņu loma valsts un sabiedrības attīstībā” ziņojums un slēdziens

Raita Karnīte
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas organizētā 2019. gada 27. marta konsilija ziņojums un slēdziens.

Nozīmīgs ieguldījums latvijas bērnu valodas izpētē

Anna Vulāne
Atslēgas vārdi: asociācijas, bērna latviešu valoda, fonētika, gramatika, metodes, sistēma, semantika Daces Markus zinātniskās monogrāfijas “Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā.” recenzija.

Interframe-lv un SCAR seminārs par bioekonomiku

Ausma Mukāne
2019. gada 4. un 5. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Eiropas Komisijas par koordinācijas, prognožu un padomdevēja struktūru atzīto Lauksaimniecības pētniecības pastāvīgo komiteju (SCAR, Standing Committee on Agricultural Research) un ar Latvijas Zemkopības ministrijas, Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas un Igaunijas Lauku lietu ministrijas atbalstu projektā “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā — INTERFRAME-LV” (VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”) organizēja starptautisku semināru par bioekonomiku. Projekta vadītāja ir akadēmiķe Baiba Rivža.

In memoriam

2019. gada 24. martā mūžībā devies Latvijas Zinātņu Akadēmijas Goda Loceklis, Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” ilggadējais galvenais redaktors Oskars Gerts

2019. gada 5. aprīlī mūžībā devies Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda doktors Edgars Roberts Kattai (Edgars Katajs).

2019. gada 31. janvārī mūžībā devusies Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekle valsts emeritētā zinātniece Ilga Apine.