PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2019. gads 73. sējums 1. numurs

Ekspertu konsilija “Pilsoniskās atbildības vērtība un cena” slēdziens

Raita Karnīte

Konsiliju organizēja Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa, un tas notika 2019. gada 13. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltnē.
Šis konsilijs bija trīspadsmitā/četrpadsmitā Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkotā ekspertu diskusija
par aktuāliem un sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem. Tajā piedalījās neatkarīgi eksperti sabiedrības attīstības jautājumos un
nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.

Ceļā uz pētījumos balstītu rīcībpolitiku

Aleksandrs Blūms, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts
Informācija par konferenci “Demogrāfiskie izaicinājumi: no zināšanām uz rīcību!”
Menu