Notikumi zinātnes dzīvē. LZA Vēstis, A daļa. 2018. gads 72. sējums 4. numurs