LZA Vēstis nolikums

Zinātniskais žurnāls “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” tiek izdots saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā apstiprinātu nolikumu.