ISSN: 1407-009X

Žurnāls Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences ir aizklāti recenzējams žurnāls angļu valodā, kurā tiek publicēti raksti par teorētisko un oriģinālo pētījumu rezultātiem, kas var būt interesanti un svarīgi plašam zinātnieku lokam, kā arī apskata rakstus un īsos ziņojumus. Žurnāls publicē arī informāciju par zinātnes dzīves notikumiem.

Žurnāls publicē rakstus bioloģijā, medicīnā, dabas zinātnēs, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecības un mežu zinātnēs, matemātikā.

Žurnāls iznāk 6 reizes gadā. Tas tiek referēts vairāk nekā 40 datu bāzēs, ieskaitot SCOPUS.

Detalizēts žurnāla apraksts sniegts vietnē:

https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml

B daļas galvenais redaktors

Īzaks Rašals

Tel.: + 371 29516935

E pasts: izaks.rasals@lu.lv

B daļas atbildīgā redaktore

Antra Legzdiņa

Tel.: +371 28814129

E pasts: proceed@lza.lv

Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija