A daļa. Humanitārās un sociālās zinātnes

ISSN: 1407-0081

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļas mērķis ir kļūt par Latvijā un ārvalstīs atzītu zinātnisku izdevumu, kuru indeksē svarīgākās zinātnisko publikāciju datu bāzes un kas publicē rakstus, kurus pieprasa un citē gan Latvijas, gan ārzemju speciālisti Žurnāla “LZA Vēstis” A daļā ietvertās zinātnes nozares ir: sociālās zinātnes (filozofija, psiholoģija, tiesību zinātne, ekonomika un vadībzinātnes, sabiedrība, žurnālistika, bibliotēkzinātne, pedagoģija un izglītība, politikas zinātne u.c.) un humanitārās zinātnes (mākslas zinātnes, valoda, literatūra un folklora, vēsture, arhitektūra u.c.).
Žurnāla “LZA Vēstis” A daļā tiek publicēti raksti latviešu, angļu un vācu valodā. Rakstiem tiek pievienoti kopsavilkumi un īsas ziņas par autoriem latviešu un angļu valodā. Rakstos un avotu pierakstā nav atļauts izmantot kirilicas rakstu. Žurnāla Nolikums neierobežo ārvalstu zinātnieku rakstu publicēšanu iepriekš minētajās valodās.

A daļas galvenā redaktore

Raita Karnīte

Tel.: +371 29411607

E pasts: raita@epc.lv

A daļas literārā redaktore 

Anastasija Brice

Tel.: +371 67229830

E pasts: lzavestis@inbox.lv

Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Žurnālu publicē drukātā eksemplārā un tas ir bez maksas pieejams internetā mājas lapā www.lasproceedings.lv.  Žurnāla drukātā eksemplāra abonēšanas maksa gadā ir 19,92 EUR plus pasta izdevumi Latvijas abonentiem un 30 EUR plus pasta izdevumi uz konkrēto valsti ārvalstu abonentiem.  Žurnāla drukātie eksemplāri ir pieejami grāmatu tirdzniecības vietā Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltnē.