A daļa. Humanitārās un sociālās zinātnes

ISSN: 1407-0081

e-ISSN 2592-8848

DOI prefikss: 10.53231

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļas mērķis ir kļūt par Latvijā un ārvalstīs atzītu zinātnisku izdevumu, kuru indeksē svarīgākās zinātnisko publikāciju datu bāzes un kas publicē rakstus, kurus pieprasa un citē gan Latvijas, gan ārzemju speciālisti Žurnāla “LZA Vēstis” A daļā ietvertās zinātnes nozares ir: sociālās zinātnes (filozofija, psiholoģija, tiesību zinātne, ekonomika un vadībzinātnes, demogrāfija, sabiedrība, žurnālistika, bibliotēkzinātne, pedagoģija un izglītība, politikas zinātne u.c.) un humanitārās zinātnes (mākslas zinātnes, valoda, literatūra un folklora, vēsture, arhitektūra u.c.).
Žurnāla “LZA Vēstis” A daļā tiek publicēti raksti latviešu, angļu un vācu valodā. Rakstiem tiek pievienoti kopsavilkumi un īsas ziņas par autoriem latviešu un angļu valodā. Rakstos un avotu pierakstā nav atļauts izmantot kirilicas rakstu. Žurnāla Nolikums neierobežo ārvalstu zinātnieku rakstu publicēšanu iepriekš minētajās valodās.

A daļas galvenais redaktors

Andris Pētersons

Tel.: +371 29218882

E pasts: humana@lza.lv

A daļas literārie redaktori

Arno Jundze

E pasts: arnojundze@gmail.com

Vera Hohlova

humana@lza.lv

Antra Legzdiņa,

Tel.: +371 28814129

E pasts: proceed@inbox.lv

Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Žurnālu publicē drukātā eksemplārā un tas ir bez maksas pieejams internetā mājas lapā www.lasproceedings.lv