Redakcijas politika

Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” (“LZA Vēstis” A daļa) redakcijas politika ir pielāgota COPE (Publicēšanas ētikas komiteja) kodeksam un ieteikumiem labai praksei.

Redakcijas politika nosaka, kā žurnāla “LZA Vēstis” A daļā tiek ievēroti galvenie “LZA Vēstu” publicēšanas principi, kas noteikti dokumentā „Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Nolikums”. Tā formulē žurnāla A daļas mērķi un jomu, žurnāla satura veidošanas politiku, nosaka rakstu iesniegšanas kārtību, rakstu izvērtēšanas veidu un procedūru, žurnāla publicēšanas procedūru, vadības, redaktoru un recenzentu izvēles principus. Žurnāla redakcijas politika ir saskaņota ar iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un publicēšanas ētikas principiem.
Redakcijas politikas dokumentā uzrādīts publicēšanas normatīvais regulējums un žurnāla “LZA Vēstis” A daļas normatīvais regulējums un nosauktas administratīvās un tehniskās formas (pieejamas lejupielādei šeit), noteikts žurnāla statuss (atklātas pieejas žurnāls), izskaidrota žurnāla pieejamība un vairāki tehniskie jautājumi.
Pilns dokuments „Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” redakcijas politika” pieejams lejupielādei *pdf formātā.