Redakcijas politika

Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” (“LZA Vēstis” A daļa) redakcijas politika ir pielāgota COPE (Publicēšanas ētikas komiteja) kodeksam un ieteikumiem labai praksei.

Redakcijas politika nosaka, kā žurnāla “LZA Vēstis” A daļā tiek ievēroti galvenie “LZA Vēstu” publicēšanas principi, kas noteikti dokumentā „Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Nolikums”. Tā formulē žurnāla “LZA Vēstis” A daļas:

 • publicēšanas darbības normatīvo regulējumu un žurnāla “LZA Vēstis” A daļas normatīvo regulējumu,
 • mērķi un jomu,
 • satura veidošanas politiku,
 • rakstu iesniegšanas kārtību,
 • rakstu novērtēšanas veidu un procedūru,
 • žurnāla publicēšanas procedūru,
 • vadības, redaktoru un recenzentu izvēles principus,
 • kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,
 • manuskriptu un citu dokumentu saglabāšanas un arhivēšanas kārtību,
 • publicēšanas darbību reģistrēšanas kārtību,
 • publicēšanas ētikas pamatprincipus.

 

Žurnāla redakcijas politika ir saskaņota ar iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un publicēšanas ētikas principiem.

Redakcijas politikas dokumentā nosauktas administratīvās un tehniskās formas (pieejamas lejupielādei šeit), noteikts žurnāla statuss (atklātas pieejas žurnāls), izskaidrota žurnāla pieejamība un vairāki tehniskie jautājumi

Pilns dokuments „Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” redakcijas politika” pieejams lejupielādei *pdf formātā.