LZA Vēstu redakcijas padome

Ivars Kalviņš

Dr.habil.chem.

Redakcijas padomes priekšsēdētājs

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis, prezidents

Karbofunkcionālo savienojumu laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks, Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Latvijas Universitātes Padomes priekšsēdētājs

Pētījumu virzieni: Medicīniskā ķīmija

Arno Jundze

Dr.philol.

Redakcijas padomes loceklis, Redakcijas vadītājs

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, LZA Vēstu redakcijas vadītājs

Latvijas Rakstnieku savienība, vadītājs

Pētījumu virzieni: Rakstnieks, kultūras žurnālists

Andris Pētersons

Dr.sc.soc.

Redakcijas padomes loceklis, LZA Vēstu A daļas galvenais redaktors

Latvija

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību eksperts

Pētījumu virzieni: Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Īzaks Rašals

Dr.habil.biol.

Redakcijas padomes loceklis, LZA Vēstu B daļas galvenais redaktors

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Molekulārās bioloģijas katedra, profesors

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, viceprezidents

Latvijas Ģenētiķu un selekcionaru biedriba, prezidents

Pētījumu virzieni: Ģenētika


LZA Vēstu A daļas akadēmiskā redakcijas kolēģija

Aleksejs Andronovs

Dr.philol.

Krievija

Sankt Pēterburgas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, Vispārīgās lingvistikas katedra, Asociētais profesors

Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis

Pētījumu virzieni: Valoda, baltistika

Pietro Umberto Dini

Dr.habil.phil. Dr.h.c.philol.

Itālija

Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Profesors, fakultātes loceklis

Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis

Vada Baltijas filoloģijas nodaļu un pasniedz studiju kursus lingvistikā un tulkošanā

Pētījumu virzieni: Filoloģija, lingvistika, tulkošana, specializācija: Baltijas pētījumi

Juris Dreifelds

Ph.D (Toronto Universitāte)

Kanāda

Brock University, Sociālo zinātņu fakultāte, Asociētais profesors

Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis

Pētījumu virzieni: Politikas zinātne, Bakalaurs mežzinātnē

Ina Druviete

Dr.habil.philol.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenā locekle

Latvijas Universitāte, Prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, profesore vispārīgajā valodniecībā

Bija izglītības un zinātnes ministre no 2004 līdz 2006. gadam un 2014. gadā

Pētījumu virzieni: Filoloģija, vispārīgā valodniecība, sociolingvistika

Tālavs Jundzis

Dr.habil.sc.pol., Dr.iur.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis

Juridiskā koledža, direktors

Pirmais aizsardzības ministrs pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ((19.11.1991 – 2.08.1993), otrais termiņš no 1997. gada jūnija līdz 1998. gada oktobrim.

Pētījumu virzieni: Juridiskās zinātnes, politikas zinātnes

Pārsla Eglīte

Dr.habil.econ.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, korespondētājlocekle

Valsts emeritētā zinātniece

Starptautiskās Sociologu asociācijas un Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedre

Pētījumu virzieni: Demogrāfija

Trevors Gārts Fennells

Docteur de l'Université de Paris, Dr.h.c. (Latvijas universitāte)

Austrālija

Flindersa universitāte, Adelaide, Dienvidaustrālija, Emeritētais profesors

Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis

Austrālijas Hunanitāro zinātņu akadēmijas loceklis

Pētījumu virzieni: Lingvistika, latviešu valodas vēsture un gramatika. Pētījis 17. gs. un vēlāka laika latviešu valodas un gramatikas vārdnīcas.

Māra Grudule

Dr.philol.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenā locekle

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, profesore

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, vadošā pētniece

Pētījumu virzieni: Filoloģija, latviešu un Baltijas vācu literatūra

Sarma Kļaviņa

Dr.philol. Dr.h.c.(LZA)

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, doctor honoris causa

Pētījumu virzieni: Filoloģija, lingvistika, lingvistikas historiogrāfija

Venta Kocere

Dr.h.c.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, doctor honoris causa

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, direktore

Pētījumu virzieni: Literatūra

Tatjana Koķe

Prof., Dr.habil. paed.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija īstenā locekle, Senāta priekšsēdētāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Studiju prorektore, vadošā pētniece

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Bijusī Latvijas izglītības un zinātnes ministre (2007 - 2010)

Pētījumu virzieni: Pedagoģijas zinātne

Maija Kūle

Dr.habil.phil.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenā locekle

Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, direktore

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īstenā locekle

Pētījumu virzieni: Filozofijas vēsture; fenomenoloģija un hermenētika; kultūras, sociālā un izglītības filozofija; cilvēktiesības; ES problemātika

Liu Zuokui

Dr.

Ķīna

Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmija (CASS), Eiropas studiju institūts, Profesors, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, Centrālās un Austrumeiropas pētījumu nodaļas vadītājs

17+1 Think Tanks tīkls, CASS, Ģenerālsekretārs

Pētījumu virzieni: Vēsture, politikas zinātne

Dace Markus

Dr.habil.philol.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenā locekle

Valsts emeritētā zinātniece

Liepājas universitāte, Rektore, profesore valodniecībā, vadošā pētniece

Pētījumu virzieni: Filoloģija, bērnu valoda, fonētika un fonoloģija, dialektoloģija

Jānis (John) T. Ozoliņš

Profesors

Austrālija

Latvijas Zinātņu akadēmija, ārzemju loceklis

Austrālijas Katoļu universitāte (ACU), Teoloģijas un filozofijas fakultāte, Filozofijas skola, Filozofijas profesors, goda stipendiāts

Notre Dame universitāte, Austrālija, Filozofijas un teoloģijas koledža, Profesors

Vēstures un filozofijas fakultāte, Viesprofesors; University of Divinity, Katoļu Teoloģijas koledža, Palīglektors; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Goda stipendiāts

Pētījumu virzieni: Ētika, epistemoloģija, reliģijas filozofija, metafizika

Marija Parlinska

Dr.habil.econ. Dr.h.c.

Polija

Helena Chodkowska Ekonomikas universitāte, UTH profesore

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas doctor honoris causa

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas ārzemju locekle

Pētījumu virzieni: Ekonomika

Tiju Paas

Ph.D (ekonomika)

Igaunija

Tartu Universitāte, Ekonomikas un biznesa vadības fakultāte, profesore

Pētījumu virzieni: Ekonomika, galvenokārt ekonomiskā modelēšana

Anderss Pālzovs

Ph.D (ekonomika)

Latvija/ Zviedrija

Latvijas Zinātņu akadēmija, ārzemju loceklis

Rīgas Ekonomikas augstskola, Ekonomikas fakultāte, Rektors, profesors

Pētījumu virzieni: Ekonomika

Ligita Šimanskienė

Dr. (sociālās zinātnes) HP vadībzinātnes

Lietuva

Klaipēdas Universitāte, Sociālo un humanitāro zinātņu fakultāte, Vadības teorijas katedra, Profesore, Vadības teorijas katedras vadītāja

Klaipēdas Universitātes Senāta locekle, Fakultātes Padomes locekle

Pētījumu virzieni: Vadības teorija

Leona Stašova

Ph.D (demogrāfija)

Čehija

University of Hradec Kralove, Izglītības fakultāte, Prorektore radošās darbības jomā

Pētījumu virzieni: Demogrāfija, izglītība, socioloģija

Pavels Štolls

Ph.D (filozofija)

Čehija

Latvijas Zinātņu akadēmija, ārzemju loceklis

Prāgas Kārļa Universitāte, Austrumeiropas pētījumu departaments, Profesora asistents

Pētījumu virzieni: Filozofija, filoloģija, Baltijas valstu literatūra un kultūra

Igors Šuvajevs

Dr.phil.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Profesors

Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Vadošais pētnieks

Pētījumu virzieni: Psihoanalīze, ētika, filosofijas vēsture, dzīvesmākslas filosofija

Enns Tarvels

Dr.habil.hist.

Igaunija

Latvijas Zinātņu akadēmija, ārzemju loceklis

Emeritētais profesors

Pētījumu virzieni: Vēsture

Juris Tālivaldis Urtāns

Dr.hist. Dr.habil.art.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis

Latvijas Kultūras akadēmija, Profesors

Pētījumu virzieni: Kultūras vēsture, arheoloģija

Eberhards Vinklers

Dr.phil.habil. Dr.h.c.

Vācija

Latvijas Zinātņu akadēmija, ārzemju loceklis

Georg-August-Universität Göttingen, Philosophische Fakultät (Humanitāro zinātņu fakultāte), Profesors

Pētījumu virzieni: Filoloģija, vēsture

Jānis Zilgalvis

Dr.arch.

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP), Arhitektūras nodaļas vadītājs

Pētījumu virzieni: Arhitektūra, kultūras vēsture