Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana

Visiem zinātnisko darbu publicēšanā iesaistītajiem ir jāvienojas par ētiskās uzvedības standartu un tas jāievēro. Publicēšanas ētikas normas un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas rīcības novēršanas metodes žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”, izstrādātas, ievērojot Core Practices (Committee on Publication Ethics (COPE) paustos principus un norādījumus. Publicēšanas ētikas un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršanas normas nosaka redakcijas vadītāja un A daļas galvenā redaktora pienākumus un atbildību, rakstu recenzentu (novērtētāju) pienākumus un atbildību, autora(u) atbildību un izdevniecības rīcību atzītas vai pierādītas ar publicēšanu saistītas nelegālas darbības, blēdīgas publikācijas vai plaģiātisma gadījumā.

Pilns dokuments „Publicēšanas ētika un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršana žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”” pieejams lejupielādei *.pdf formātā.