LZA Vēstis. A daļa. Mērķis un joma

“LZA Vēstis” A daļa ir anonīmi recenzēts LZA zinātnisks izdevums, kas regulāri publicē LZA locekļu un citu zinātnieku, arī ārvalstu zinātnieku oriģinālus zinātniskus rakstus par aktuālām un nozīmīgām zinātnes tēmām, orģināliem teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem un atklājumiem, kā arī problēmrakstus, zinātnisku diskusiju atspoguļojumus; informē par zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā un notikumiem LZA.

“LZA Vēstu” A daļas mērķis ir kļūt par Latvijā un ārvalstīs atzītu zinātnisku izdevumu, kuru indeksē svarīgākās zinātnisko publikāciju datu bāzes un kas publicē rakstus, kurus pieprasa un citē gan Latvijas, gan ārzemju speciālisti.

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļā ietvertās zinātnes nozares ir: sociālās zinātnes (filozofija, psiholoģija, tiesību zinātne, ekonomika un vadībzinātnes, demogrāfija, sabiedrība, žurnālistika, bibliotēkzinātne, pedagoģija un izglītība, politikas zinātne u.c.) un humanitārās zinātnes (mākslas zinātnes, valoda, literatūra un folklora, vēsture, arhitektūra u.c.).

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļā tiek publicēti raksti latviešu, angļu un vācu valodā (Nolikuma 1.7. p.). Rakstiem tiek pievienoti kopsavilkumi un īsas ziņas par autoriem latviešu un angļu valodā. Rakstos un avotu pierakstā nav atļauts izmantot kirilicas rakstu. Žurnāla Nolikums neierobežo ārvalstu zinātnieku rakstu publicēšanu iepriekš minētajās valodās.

Žurnāla “LZA Vēstis” A daļa lasītāji galvenokārt ir humanitāro un sociālo zinātņu nozaru zinātnieki, speciālisti un studenti Latvijā un ārvalstīs, taču žurnālā publicētie raksti var būt interesanti arī plašākam lasītāju lokam (politiķiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, plašākai sabiedrībai).