Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzdevums ir panākt, ka ar žurnāla Nolikumu saskaņotā žurnāla redakcijas politika tiek īstenota vislabākajā veidā un žurnāla mērķis – kļūt par Latvijā un ārvalstīs atzītu zinātnisku izdevumu, kuru indeksē svarīgākās zinātnisko publikāciju datu bāzes un kurā publicē rakstus, ko pieprasa un citē gan Latvijas, gan ārzemju speciālisti –  tiek sasniegts.

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma nosaka kvalitātes nodrošināšanas principus šādās jomās:

  • redaktoru kvalitāte,
  • manuskriptu novērtēšanas kvalitāte,
  • recenzentu kvalitāte,
  • redaktora lēmumu kvalitāte,
  • kvalitātes aspekti pirms un pēc publicēšanas.

 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina, ka publicēšanas darbībās netiek pārkāpti žurnālā pieņemtie publicēšanas ētikas un ar publicēšanu saistītas nelikumīgas darbības novēršanas principi.

Pilns dokuments „Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma” pieejams lejupielādei *.pdf formātā.