PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Zaiga Krišjāne

Dr. geogr. Zaiga Krišjāne ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesore un vadošā pētniece. Galvenie pētījumu virzieni: iedzīvotāju ģeogrāfija, migrācijas procesi, iedzīvotāju ataudze.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa