PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Voldemārs Lauciņš

Baznīcas vēsturnieks Dr. theol. Voldemārs Lauciņš darbojas Luterisma mantojuma fonda (Lutheran Heritage Foundation) Latvijas nodaļā kā valdes loceklis un zinātniskais redaktors. V. Lauciņa zinātniskās intereses iekļauj Dr. Mārtiņa Lutera dzīvi un darbību, agrīno Vitenbergas
(luterisko) teoloģiju, 16. gadsimta reformācijas vēsturi, baznīcas vēsturi Latvijā, īpaši 19./20. gadsimta mijas, un luteriskās baznīcas un Latvijas Republikas valsts un baznīcas attiecības.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa