PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Vladislavs Volkovs

Dr. soc. Vladislavs Volkovs ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks. Zinātniskās intereses: nācijas un etnisko minoritāšu socioloģija, Latvijas krievu minoritātes vēsture un tās socioloģiskā analīze.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa