PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Vladislavs Siņicins

Mg. iur. Vladislavs Siņicins ir starptautiskās programmas Erasmus Mundus (EMA2) dalībnieks. Viņa pēcdoktorantūras programma tiek īstenota K. L. Hetagurova vārdā nosauktajā Ziemeļosetijas Valsts universitātē, kas atrodas Ziemeļosetijā–Alānijā. Programmu vada Turku
Universitāte, Somija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa