PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Vilis Leonavičs

PhD sociālajās zinātnēs Vilis Leonavičs ir profesors Vītauta Lielā universitātes Socioloģijas katedrā. Zinātniskās intereses: vēlīnā modernisma un riska socioloģija, enerģētiskā drošība, sabiedrības veselība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa