PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Viktors Hausmanis

LZA īstenais loceklis Dr. hab. filol. Viktors Hausmanis specializējies Raiņa pētniecībā, bijis viens no Raiņa akadēmisko rakstu veidotājiem. Veicis sistemātiskus pētījumus par Latvijas un trimdas teātri un tā personībām — aktieriem, dramaturgiem, režisoriem –, vairāku monogrāfiju un kopkrājumu autors. Izdevis un sakārtojis arī vairākas grāmatas par latviešu 20. gadsimta trimdas rakstnieku Anšlavu Eglīti.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa