PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Viktors Ščerbina

Viktors Ščerbina, Dr. soc. sci., Kijevas Biznesa un tehnoloģiju institūta profesors, Socioloģijas nodaļas vadītājs, Ukraina.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa