PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Vija Daukšte

Dr. hist. Vija Daukšte ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas emeritētā profesore, valsts pētījumu programmas projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” (VPP-IZM-2018/1-0022) vadītāja, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece. Zinātniskās intereses saistītas ar Latvijas 19. gadsimta vēsturi un vācbaltiešu kopienas vēsturisko mantojumu.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa