PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Valdis Tēraudkalns

Dr. phil. Valdis Tēraudkalns ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Zinātniskās intereses — 19. un 20. gadsimta kristietības vēsture Latvijā, reliģija un dzimtes studijas, politiskā teoloģija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa