PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Uldis Ozoliņš

Dr. Uldis Ozoliņš ir asociētais profesors Rietumsidnejas universitātē (Western Sydney
University), pazīstams kā eksperts valodas politikā un tulkošanā, ar vairākām internacionālām publikācijām.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa