PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Toms Stepiņš

Toms Stepiņš ir zinātniskais asistents Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Viņa pētnieciskās intereses ietver apziņas filozofiju un metafilozofiju, biosemiotiku un kognitīvo semiotiku.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa