Toms Stepiņš

Toms Stepiņš ir zinātniskais asistents Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Viņa pētnieciskās intereses ietver apziņas filozofiju un metafilozofiju, biosemiotiku un kognitīvo semiotiku.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa